Για να λειτουργήσει Επιλογές Binary

Η λειτουργία των δυαδικών επιλογές είναι πολύ απλή. Αυτοί κερδοσκοπούν σε ένα συγκεκριμένο μεσίτη δυαδικές επιλογές σχετικά με την απόδοση ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου για τις κατηγορίες μετοχές, εμπορεύματα, νομίσματα ή δείκτες. Για κάθε εμπόριο, υπάρχει ένα σταθερό προκαθορισμένο χρόνο, η οποία μπορεί να κινηθεί σε δυαδική επιλογές μεταξύ 30 δευτερολέπτων και ένα χρόνο. Η κερδοσκοπία είναι πάντα αρνητικό (put) ή ένα θετικό (Κλήση) μάθημα. Ως επιχειρηματίας,